सुमन :

sumanगीत : सुमन :

कती स्वानी लागन्नै है सुमन
त्यर रूपै कि खुसबू मैं मगन
म्यर दिलौ भौंर गैन्नो यो भजन ….

ओ बाना !

तू छै पुन्यू को चनरमा
हर रात जुन्याली छ तेरी
आंखा मैं रीस हिरदय मैं छिमा
हर बात निराली छ तेरी

तुई कैदे कि कस्यैं हो्ल मिलन
कती स्वानी लागन्नै है सुमन

Advertisement

Published by

Dr. Harishchandra Pathak

Retired Hindi Professor / Researcher / Author / Writer / Lyricist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s